Erreferentzia: 1975
Pisua
20730 AZPEITIA
LANDETA


  • 70 m2 eraikiak

  • 2 logela, egongela, sukaldea eta bainugela

  • Balkoia

  • Kalefazioa gas naturalakin

Prezioa: 120.000 €

ITZULI