Erreferentzia: 1937
Pisua
20730 AZPEITIA
ARANA


  •  135 m2

  • 4 logela, egongela, sukaldea eta 2 bainugela

  • Balkoia

  • Dena kanpo aldera. Oso eguzkitsua

  • Igogailua

Prezioa: 160.000 €

ITZULI